Przedstawienie świata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku

Historia

Informacje

Głównym celem rozprawy jest poznanie genezy i sposobów tworzenia \"konstrukcji\" tekstowych, które stanowią omawiane źródła, a w dalszym toku analizy - sposobu myślenia kronikarza i przedstawiania przezeń ludzi ( w tym własnej osoby) oraz miasta i świata, w których żył, a także roli,...

Cena: 36,27
Dostępność: dostępny od ręki