Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych

Filozofia

Informacje

Z rezenzji prof. dr hab. Andrzeja Dzięgi:"To jest dzieło o prawdziwym zaufaniu. Pracodawcy do pracownika, pracownika do pracodawcy. Pracowników nawzajem do siebie. Zwykłego zaufania pomiędzy ludźmi, chociaż wpisanego w twardą rzeczywistość życia gospodarczego. Znowu powraca myśl Jana...

Serwis