Witajcie w krainie zabawy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowana książka jest gotowym materiałem działań animacyjnych. Znajdujące się w niej zabawy mogą pomóc w wyzwoleniu kreatywności prowadzącego http://coffeetaste.pl/kawa spotkanie i biorących w nim udział uczestników. Zabawy zostały zgromadzone w trzech działach: bale tematyczne dla dzieci, warsztaty...

Serwis