Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

E-książki

Informacje

Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych folia bąbelkowa orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz problemów. Poświęcona jest unormowaniom Kodeksu postępowania...

Serwis