Psychologia Społeczna Tom 11 nr 1 (36) 2016

Czasopisma, periodyki

Informacje

Numer specjalny Psychologia organizacji.W numerze [Contents]:Agnieszka Czerw, Joanna Czarnota-Bojarska: Dopasowanie człowiek-środowisko i postawa wobec pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych [Person-environment fit and attitude towards work as motivators of organizational behaviors],...

Serwis