Polska 1945-2015

E-książki

Informacje

Publikacja jest jedną z niewielu monografii opisujących historię polityczną Polski od czasów powojennych do współczesności W tej książce, catering kraków składającej się z ośmiu rozdziałów i około 400 podrozdziałów znajdziemy najbardziej aktualną analizę wydarzeń, zjawisk i postaci, które...

Serwis