Odkrycie Machu Picchu

Historia

Informacje

#8222;Odkrycie Machu Picchu#8221; stanowi wyjątkowo bogaty zbiór informacji o niezwykłym miejscu ruin inkaskiego sanktuarium, których odkrycie 100 lat temu zakładanie firmy przez Hirama Binghama i niemal nieustannie trwające badania do dzisiaj nie przyniosły odpowiedzi na wiele pytań dotyczących historii...

Serwis