Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2.

E-książki

Informacje

Praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze naukowej próbę kompletnego ukazania problematyki niezwykle ważnej - krzywdzenia dzieci. Autorka http://twojparkiet.com.pl/ zjawisko krzywdzenia dzieci ukazuje w perspektywie historycznej i jednocześnie pokazuje, jak zagadnienie to wygląda współcześnie. Autorka dokonała...

Serwis