Obowiązki pracodawców w 2013 r.

E-książki

Informacje

Na przełomie lat kalendarzowych pracodawców obciążają liczne obowiązki. Wynikają one z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych. Część z http://www.swiece-zaplonowe.pl/ nich wiąże się z przeliczeniami w związku z nową kwotą minimalnego wynagrodzenia, która w 2013 r. wynosi 1600 zł brutto....

Serwis