Moje życie w Chrystusie

Religia i religioznawstwo

Informacje

Moje życie w Chrystusie to opis dążeń do doskonalenia duchowego oraz walki z grzesznymi myślami i działaniami, a także pojezierze gostynińskie hotel wezwanie do konsekwentnego doskonalenia się w duchu ewangelicznym, oparcia swojego życia na miłości bliźniego, miłosierdziu i współczuciu, łagodności,...

Serwis