Medyczne skutki terroryzmu

Polityka

Informacje

Na rynku wydawniczym istnieje szereg cennych publikacji poświęconych zjawisku terroryzmu. "Medyczne skutki terroryzmu" nie są jednak wózki przemysłowe publikacją konkurującą z większością literatury przedmiotu, ponieważ skupiają się na reagowaniu na następstwa zamachów.Poza pracą służb...

Serwis