Konsekwencje nowoczesności

Nauki humanistyczne

Informacje

Zdaniem Giddensa nie żyjemy jeszcze wcale w świecie ponowoczesnym. Charakterystyczne cechy najważniejszych instytucji społecznych w ostatnich latach XX wieku wskazują, że nie tyle przechodzimy w okres ponowoczesności, ile wchodzimy w ,,rozwiniętą nowoczesność", w której konsekwencje...

Serwis