Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej

Nauki humanistyczne

Informacje

Filip Wolański zajął się problematyką ważną w badaniach nad dziejami kaznodziejstwa #8211; udziałem bernardynów w staropolskim systemie komunikacji społecznej u schyłku czasów saskich. Praca twórczo wpisuje się w dociekania poświęcone kształtowaniu wyobrażeń i postaw naszych...

Serwis