Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej

Prawo

Informacje

Podstawowym celem redaktorów niniejszej publikacji było jak najszersze ujęcie problematyki dotyczącej karnomaterialnych i procesowych instrumentów ochrony jednostki przed nadużyciami władzy państwowej. Stąd między innymi względnie interdyscyplinarny charakter prezentowanej publikacji....

Serwis