J.Polski - Most Wiek XX cz.2 Przew. Ucznia STENTOR

Podręczniki

Informacje

Seria książek pomocniczych do języka polskiego w liceum i technikum. Kolejne tomy poświęcone są poszczególnym okresom historycznoliterackim. Zawierają szkice prezentujące najważniejsze problemy epoki, omówienia dzieł sztuki, przykładowe interpretacje utworów. Wksiążkach z serii...

Serwis