Intertekstualność implikacje dla teorii przekładu

Podręczniki

Informacje

Jak zdefiniować zjawisko intertekstualności na potrzeby teorii przekładu literackiego?W jaki sposób tekst literacki nawiązuje do tekstów literatury wysokiej, literatury niskiej i innych tekstów kultury?Gdzie i za pomocą jakich sygnałów intertekstualnych ujawnia się w dziele literackim...

Serwis