Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie

Socjologia

Informacje

rampa dla psa

W dobie masowych procesów imigracyjnych państwa docelowe muszą zmierzyć się z włączeniem imigrantów w struktury społeczeństwa, gospodarki, a rampa dla psa zwłaszcza rynku pracy. Proces inkluzji politycznej cudzoziemców stanowi wielkie wyzwanie dla całych społeczeństw oraz ich elit politycznych....

Cena: 26,46
Dostępność: dostępny do tygodnia