Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

kancelaria prawna łódź

W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjonujących w architekturze i budownictwie. Hasła ułożono w kolejności alfabetycznej, a treść kancelaria prawna łódź wielu z nich zilustrowano rysunkami. Praca jest przeznaczona dla kadry inżynierskiej zatrudnionej w biurach projektów i firmach...

Cena: 49,50
Dostępność: dostępny do tygodnia