Historia rozwoju ekonomii Tom 5 Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej

Ekonomia i finanse

Informacje

Wybuch Wielkiego Kryzysu w 1929 r. zaskoczył większość ówczesnych teoretyków ekonomii. Niestety ortodoksyjna ekonomia akademicka okazała się konferencja kazimierz 2017 bezradna wobec rosnącego bezrobocia i przedłużającej się recesji. Wiarygodną propozycję naprawy kapitalizmu przedstawił John Maynard Keynes,...

Serwis