Historia jako wiedza lokalna

Historia

Informacje

W niniejszej pracy argumentuję za #8222;antropologicznym przesunięciem" w badaniach nad historią i prezentuję jego konkretny kształt w https://www.nfc24.pl/ postaci etnografii myśli współczesnej w zakresie historii. Przedsięwzięcie to umieszczam w określonym kontekście historiograficznym, jaki stanowi...

Serwis