Egipt. Stare Państwo. Część 1. Tajemnice Starożytnych Cywilizacji. Tom 5

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W tym tomie: historia Starego Państwa, król - syn Re, hierarchia i administracja królestwa, sztuka Starego Państwa, literatura Starego Państwa, literatura zaświatowa. W starożytności istniało wiele społeczeństw, które dążąc do coraz doskonalszego opanowania sił przyrodyi...

Serwis