E pur si muove... Publicystyka społeczna z lat 1881-1918

Historia

Informacje

Wstęp do wyboru pism Kuczalskiej-Reinschmit pomyślany został jako syntetyczny opis przypływów i odpływów zainteresowania działalnością liderki polskich sufrażystek w XX wieku. Zawiera zatem informacje o najważniejszych placówkach jej pracy i zagadnieniach, wokół których...

Serwis