Concursus in delicto Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym

Prawo

Informacje

Opracowanie poświęcone zagadnieniu odpowiedzialności karnej z tytułu współudziału w przestępstwie.

Serwis