Choroby skóry

Medycyna

Informacje

W publikacji omówiono zagadnienia dermatologiczne m.in..:- najczęściej występujące choroby skóry- zmiany skórne charakterystyczne dla okresu noworodkowego i niemowlęcego- zmiany typowe dla skóry starczej- samouszkodzenia skóry.

Serwis