Bóg bogaty w miłosierdzie

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Prezentowana publikacja zawiera rozrzucone w różnych pracach zbiorowych i czasopismach rozprawy i artykuły ks. Prof. Wincentego Granata poświęcone tajemnicy Bożego miłosierdzia. Teksty te zawierają bogata refleksję naszego autora, który zdążył do wyjaśnień oddolnie rozwijającego...

Serwis