Autoimmunologiczne choroby narządu wzroku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja przedstawia w sposób usystematyzowany wiedzę na temat postępowania w autoimmunologicznych schorzeniach narządu wzroku. W oparciu o najnowsze doniesienia omówiono patomechanizmy oraz współczesne zasady diagnostyki i postępowania terapeutycznegow przebiegu autoimmunologicznych...

Serwis