Artes Liberales 1-2(8-9) 2010 Romantyzm i edukacja

Czasopisma, periodyki

Informacje

Na niniejszy podwójny numer "Artes Liberales" (nr1-2) za rok 2010 składają się referaty i wystąpienia dyskusyjne wygłoszone bądź nadesłane w związku z konferencją naukową poświęconą polskiemu romantyzmowi, zorganizowaną przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora przy...

Serwis