Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 24, Obozy pracy przymusowej

Historia

Informacje

om zawiera dokumenty dotyczące obozów pracy przymusowej dla Żydów. Są to głównie relacje uczestników wydarzeń, uzupełniają je dokumenty urzędowe, w tym oficjalne sprawozdania Żydowskiej Samopomocy Społecznej, Jointu i warszawskiej Rady Żydowskiej do obozów. Dokumenty obejmują...

Serwis