Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

E-książki

Informacje

Poprzednie Antologie dotyczyły I Rzeczypospolitej, okresu zaborów oraz myśli politycznej po 1989 r., obecna obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego. Naszą - redaktorów - intencją było zapewnienie czytelnikowi możliwości bezpośredniego obcowania ze źródłem. Każde omówienie...

Serwis